Schooldays.ie - Ireland's Online Resource for Parents & Teachers

Parenting & Education in Ireland

New Gaelscoileanna - New Irish-medium Primary Schools

New Gaelscoileanna - New Irish-medium Primary Schools           reply
01/07/2008 16:13 - Choosing a School / Application Procedures
-----------------------------------
Beidh GAELSCOILEANNA TEO., eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna Lán-Ghaeilge ag díriú ar na ceantair thíos ó thaobh gaelscoileanna nua a bhunú do Mheán Fómhair 2009. Más spéis leat cabhrú le bunú na scoile i do cheantar nó breis eolais a fháil, déan teagmháil linn ag na sonraí teagmhála ar bun.

GAELSCOILEANNA TEO., the coordinating body for Irish-medium education are focusing on the below listed areas for the establishment of new gaelscoileanna (Irish-medium primary schools) in 2009. If you are interested in helping with the founding of a gaelscoil in your area or would like more information, please don´t hesitate to contact us at the below contact details.


Gaelscoileanna Nua Féideartha 2009 / Proposed New Irish-medium schools 2009:
Tá Coistí Bunaithe ag feidhmiú i 1-6 / Founding Committees have been established in 1-6:

1. Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman / New Ross, Co. Wexford.
2. Dún Léire, Co. an Lú / Dun Leer, Co. Louth.
3. Lusca, Co. B.Á.C / Lusk Co. Dublin.
4. Cill Chainigh, Co. Chill Chainnigh / Kilkenny, Co. Kilkenny.
5. Croimhghlinn/Baile Bhailcín, B.Á.C. 12 / Crumlin - Walkinstown, Dublin 12.
6. Baile an Tirialaigh - Baile an Alabhóidigh, B.Á.C. 15 / Tyrrelstown - Hollystown, Dublin 15.
7. Bealach Feich, Co. Dhún na nGall / Ballybofey, Co. Donegal.
8. Dún Dealgan, Co. an Lú / Dundalk, Co. Louth.
9. Achadh an Iúr, Co. an Chabháin / Virginia, Co. Cavan.
10. Ceatharlach, Co. Cheatharlach / Carlow, Co. Carlow.
11. Cúl an tSúdaire, Uíbh Fhailí / Portarlington, Co. Offally.
12. An Colbha Thuaidh, B.Á.C. 13 / North Fringe, Dublin 13.
13. Pasáiste Thiar, Co. Chorcaí / Passage West, Co. Cork.


Sonraí Teagmhála / Contact Details
Seán Ó hAdhmaill: Oifigeach Forbartha / Development Officer
GAELSCOILEANNA TEO., Teach Regus, Bóthar Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Fón Oifige / Office: +353 1 4773156
Fón Póca / Mobile: +353 87 6895612
R-phost / E-mail: sean@gaelscoileanna.ie
Idirlíon / Web: http://www.gaelscoileanna.ie
discussion forum terms & conditions


;